"Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego" - Epikur

hedonizm

Nazwa pochodzi od greckiego słowa „rozkosz” (ἡδονισμός/hēdonismos od ἡδονή/hēdonē „przyjemność”).